توجه به تدوین الگوی اسلا می و ایرانی توسعه و تبیی نظری عدالت

الطقس غدا العراق

توجه به تدوین الگوی اسلامی و ایرانی توسعه و تبیین نظری عدالت

Sun, 25 Oct 2009, 14:04:00
Source: اخبار ایران
رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز یکشنبه مسئولان عالی قضایی خواستار تلاش و تمهیدات جدی قوای سه گانه در خصوص تدوین الگوی اسلامی ایرانی توسعه در جامعه‌ای متکی به ارزشهای اسلامی و انقلابی با مشارکت اندیشمندا…

صور خلفيات

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: