قوانین ناکارآمد در سازم ان نظام دامپزشکی اصلاح م ی شود

آگهی و تبلیغات ایران

قوانین ناکارآمد در سازمان نظام دامپزشکی اصلاح می شود

Wed, 7 Oct 2009, 11:00:34
Source: اخبار ایران
رییس سازمان نظام دامپزشكی جمهوري اسلامي گفت: قوانین موجود در سازمان نظام دامپزشكی جوابگوی حل مشكلات نیست كه انشاالله با توجه وی‍ژه مسوولان این قوانین اصلاح شود.…

بازى هاى رایگان

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: