دو پایگاه ثابت انتقال خو ن در استان چهار محال وبخ یاری گشایش یافت

عُمان الطقس

دو پایگاه ثابت انتقال خون در استان چهار محال وبختیاری گشایش یافت

Wed, 7 Oct 2009, 18:10:00
Source: اخبار ایران
شهرکرد – خبر گزاری مهر : دو پایگاه ثابت انتقال خون در شهرستان های فارسان و بن استان چهار محال وبختیاری گشایش یافت.…

بهترين وبلاگهاي شخصي

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: