وعده سفارت انگلیس در تهر ان درباره ویزا

بازی فلش

وعده سفارت انگلیس در تهران درباره ویزا

Tue, 6 Oct 2009, 10:18:23
Source: اخبار ایران
این سفارت خانه قصد دارد تا در این رابطه در روزهای آتی بیانیه ای صادر كند اما با این حال از تعیین یك تاریخ مشخص برای بازگشایی بخش ویزا خودداری کرد.…

بهترین وبلاگهای ایرانی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: