مراسم هفتمین روز درگذشت پرویز مشکاتیان در نیشاب ور (بی بی سی)

تحميل الصور مجانا

مراسم هفتمین روز درگذشت پرویز مشکاتیان در نیشابور (بی بی سی)

Sun, 4 Oct 2009, 08:03:41
Source: اخبار ایران
عکس ها از افشینبا ۳۳ امتیاز و ۰ نظر فرهنگ و هنر فرستاده شده در بخش نظرات

تحميل صور مجانا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: