نيمه دوم حريف را دست کم گ فتيم / ارژن با تيم بومي خ د آيندۀ درخشاني دارد

هواشناسی ایران

نيمه دوم حريف را دست کم گرفتيم / ارژن با تيم بومي خود آيندۀ درخشاني دارد

Fri, 2 Oct 2009, 13:00:24
Source: اخبار ایران
تيم فوتسال علم و ادب مشهد در مصاف با ارژن فارس در دهمين هفته از رقابت‌هاي ليگ برتر فوتسال 5 بر 5 به تساوي دست يافت .…

فلش بازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: