برنج های هندی مجوز وزارت بازرگانی هم نداشتند

بهترين وبلاگهاي شخصي

برنج های هندی مجوز وزارت بازرگانی هم نداشتند

Thu, 1 Oct 2009, 15:51:38
Source: اخبار ایران
وی در خصوص مسمومیت برنج های وارداتی هندی گفت: هندوستان مسمومیت برنج های صادراتی این کشور را تایید کرده است و طبق آزمایشات اداره استاندارد ایران، این برنج ها آلوده هستند.…

صور سكس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: