هویتهای فرهنگی و مذهبی هر مشهد تناقضی با هم ندا رند

السودان الطقس

هویتهای فرهنگی و مذهبی شهر مشهد تناقضی با هم ندارند

Fri, 2 Oct 2009, 16:29:00
Source: اخبار ایران
مشهد – خبرگزاری مهر: مدیر قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی گفت: هویتهای فرهنگی و مذهبی شهر مشهد تناقضی با هم ندارند.…

بهترین وبلاگهای ایرانی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: