روزهاي درخشان پرسپوليس در راه است

صور عارية

روزهاي درخشان پرسپوليس در راه است

Wed, 7 Oct 2009, 11:00:34
Source: اخبار ایران
دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس تهران كه اين روزها به سنگربان اول اين تيم تبديل شده است، گفت: روزهاي درخشان پرسپوليس در راه است و ما به سرعت در حال پيشرفت هستيم.…

آگهی و تبلیغات ایران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: