مدیرکل جدید سازمان زندا نهای گیلان معرفی شد

بزرگترین سایت نیازمندی

مدیرکل جدید سازمان زندانهای گیلان معرفی شد

Sat, 3 Oct 2009, 17:56:00
Source: اخبار ایران
رشت – خبر گزاری مهر: جواد غفاریان قدیرزاده طوسی به عنوان مدیرکل جدید سازمان زندانهای استان گیلان طی مراسمی در رشت معرفی شد.…

بازیهای فلش

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: