ابداع حركات جديد علاقه ه ر كسي را به فوتبال جلب مي كند

صور رومانسيه

ابداع حركات جديد علاقه هر كسي را به فوتبال جلب مي كند

Fri, 2 Oct 2009, 13:00:24
Source: اخبار ایران
مربي و كارشناس تحصيلكرده فوتبال كشورمان گفت: ورزش فوتبال جهاني شده است و ابداع حركات جديد در اين ورزش همه و بخصوص كساني عملگرا هستند به خود جلب مي كند.…

عكس كوس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: