خشكي چشم، ناخنك چشم را ب همراه دارد

بنات صور

خشكي چشم، ناخنك چشم را به همراه دارد

Thu, 1 Oct 2009, 11:00:22
Source: اخبار ایران
خشكي چشم يكي از بيماري‌هاي شايع در افراد است كه پس از مدتي باعث بروز بيماري به نام ناخنك چشم در افراد مي‌شود.

bikini galleries

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: