بازداشت ۱۰ نفر در ورزشگا ه آزادی

صور سكس

بازداشت ۱۰ نفر در ورزشگاه آزادی

Fri, 2 Oct 2009, 13:36:39
Source:اخبار ایران
نیروهای انتظامی ۱۰ نفر از تماشاگران شهرآورد پرسپولیس و استقلال را در ورزشگاه آزادی بازداشت کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، با «تماشاگرنما» خواندن این افراد، دلیل بازداشت آنها را «ایجاد درگیر…

وبلاگ فارسی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: