علي شيميايي اعدام مي شود

هواشناسی ایران

علي شيميايي اعدام مي شود

Tue, 29 Sep 2009, 18:23:58
Source:اخبار ایران
علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي از مقامات جنايتکار رژيم بعث سابق عراق که عامل اصلي جنايت بمباران شيميايي حلبچه در سال 1368 در منطقه کردستان عراق بود، پس از پايان جلسه دادگاه پرونده حلبچه،‌ اعلام خ…

آگهی و تبلیغات ایران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: