آپلود عکس سریع و ساده

آپلود عکس سریع و ساده

آپلود عکس

یکی از بزرگ‌ترین سایتهای اشتراک گذاری تصاویر است که به عنوان یکی از سایت‌های مهم وب ۲.۰ شناخته می شود. این سایت اخیرادر اقدام جدید خود امکان اشتراک فیلم را هم به امکانات خود افزوده است.

 

Posted using Free Multiple Blogs Software. Supported by

Awesome software for website polls
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: